Фирмата изготвя документация и изпълнява проекти по Европейските програми "Преструктуриране и конверсия на лозя", Подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" и други.

evro proekti