Метеорологична станция FARG2000

Още от древността хората си дават сметка, че метеорологичните условия играят важна роля за реколтата. Всеки един земеделец преценява, в зависимост от времето, каква точно стъпка да предприеме.
Съвременните технологии за измерване и регулиране са от изключително важно значение за развитието на едно авангардно селско стопанство.
Фирма „ELMED” е изключително компетентна и ефикасна срещу изненадите на времето, като заледяване през нощта по време на цъфтеж или изключително горещите и влажни периоди през лятото, които могат да предизвикат брашнеста мана (брашнянка).
На базата на дългогодишна изследователска дейност и десетилетия от експерименти, днес сме в състояние да  Ви предложим надеждни системи за измерване и предаване на данни, както и авангарден софтуер.
Незабавното обработване на отечетените данни дава възможност за изготвяне на прецизни прогнози, подаване на алармени сигнали и препоръки за най-подходящите мерки, които трябва да бъдат взети. Дългогодишният опит, натрупан в резултат на повече от 100 измервателни станции, е гаранция за нашето know-how и позицията ни като лидер на пазара.

meteorologichni stanciiИзмервателните станции отчитат тук посочените данни, след което ги изпращат към централния компютър в съответната зона, който ги обработва и изготвя прецизни прогнози.

  • температура по мокър и сух термометър
  • температура на въздуха на височина 2 м.
  • относителна влажност
  • температура на почвата на дълбочина 25 см.
  • влажност на почвата на дълбочина 10, 20, 50 и 80 см.
  • валежи, продължителност на валежите, стойност "Kapeller"
  • скорост и посока на вятър

Adobe PDF iconРъководство за работа