proektirane

Капково напояване

Фирмата изготвя проекти за капково напояване на трайни насаждения и зеленчукови култури. Капковото е един от най-ефективните методи за напояване в модерното земеделие. Осигурява икономия на вода до 80% сравнено с гравитачното поливане. Водата се доставя до растенията чрез система от транспортни тръби и капкови маркучи. Положителен ефект при капковото напояване е редуцирането на плевелната растителност в следствие на ефективния начин на поливане. Чрез капковото напояване могат да се внасят водоразтворими торове и препарати заедно с поливната вода.
 

Ландшафт

"Аква Системс ЕООД" е лидер в проектирането и изграждането на подземни поливни системи. Проектите се изготвят спрямо индивидуалните нужди на клиента. Автоматизираните поливни системи осигуряват равномерна поливка с малко количество вода на вашите тревни площи, алпинеуми и цветни лехи. Поливната система е оборудвана с датчици, които следят за вятър, температура, наличие на валежи и евапотранспирация. Въз основа на събраните данни електронният контролер определя оптималното количество вода необходимо за вашия райграс.

Ландшафтно проектиране с Аква Системс